Sayın yetkili,

 31 Eylül-1 Ekim 2016 tarihinde Hatay'da yapılacak olan 14. DGDA Gastroenteroloji Okulu toplantısının, OHAL kapsamında getirilen düzenlemelerin oluşturduğu bazı sınırlamalar nedeniyle,

 OHAL sonrası bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesi uygun görülmüştür.

 Toplantının yeni tarihi daha sonra bildirilecektir.

 Sempozyum Düzenleme Kurulu